Augstākās izglītības programmas

Kriminālistikas eksperta darbam obligāta prasība ir 2. līmeņa augstākā izglītība (Tiesu ekspertu likums), ko var iegūt vairākās akreditētajās augstskolās Latvijā un ārzemēs. Lai persona būtu tiesīga iegūt Valsts policijas vecākā virsnieka kvalifikāciju, sākotnēji ir nepieciešams iegūt 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību Valsts policijas koledžā. Pēc Valsts policijas koledžas 1. līmeņa profesionālās studiju programmas absolvēšanas ir iespēja turpināt mācības Valsts policijas vecākā virsnieka kvalifikācijas iegūšanai.

Profesionālā bakalaura studiju programma, studiju ilgums 4 – 4,5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Par kriminālistikas ekspertu var kļūt, ja iepriekš ir iegūta augstākā izglītība kādā citā jomā, bet jāņem vērā, ka ne visas augstākās izglītības jomas ir derīgas dienestam Valsts policijā.
  • Noskaidrot, vai tev ir atbilstošā izglītība, vari šeit>>

SVARĪGI! Kandidātiem ar augstāko izglītību:

Kandidātu ar augstāko izglītību, kuru pieņem dienestā Valsts policijā un kurš nav ieguvis profesionālo izglītību Valsts policijas koledžā vai Latvijas Policijas akadēmijā, pārbaudes termiņa laikā ar iestādes vadītāja rīkojumu nosūta uz sešu mēnešu sākotnējās profesionālās apmācības kursu Valsts policijas koledžā.

Profesionālās pilnveides programmas un kursi

Valsts policija savu struktūrvienību darbiniekiem piedāvā papildināt zināšanas attiecīgajā darbības sfērā. Šos profesionālās pilnveides kursus nodrošina Valsts policijas koledža.

Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes ekspertiem tiek piedāvātas iespējas pilnveidot zināšanas piedaloties dažādos specializētajos apmācības kursos ārzemēs un Latvijā.

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas (universitātes) laikā: latviešu valoda, svešvalodas, informātika, matemātika, programmēšana, sports, bioloģija, dabaszinības, ķīmija, fizika, ētika, politika un tiesības.

 

Publicēts 2018. gada 20. decembrī