Par konditoru var mācīties arodizglītības programmās pēc 9. vai 12. klases. Konditora profesiju iespējams apgūt arī kvalifikācijas kursos vai ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Arodizglītība, 3 gadi, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālā izglītība pēc 9. vai 12. klases

Arodizglītība pēc vidējās izglītības vai pēc pamatizglītības un 17 gadu vecuma, 1 gads, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Kvalifikācijas ieguves kursi

Profesionālās tālākizglītības kursi, 640 h, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālās pilnveides kursi

Radniecīgās pārtikas, viesnīcu un restorāna pakalpojumu jomas kvalifikācijas

Konditora palīgs, Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists, Maiznieks, Pārtikas produktu ražošanas tehniķis, Pavārs, Pavāra palīgs, Kuģa pavārs, Ēdināšanas pakalpojumu speciālists, Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz pasažieru kuģiem, Pārtikas produktu pārstrādes speciālists, Ēdināšanas servisa organizators, Inženieris pārtikas un dzērienu tehnoloģijā u.c.:

Atjaunots 2017. gada 1. martā
Publicēts 2016. gada 13. oktobrī