Lai strādātu par koncertmeistaru, ir jābūt profesionālajai koncertmeistara izglītībai vidējā vai augstākajā līmenī.

Profesionālā vidējā izglītība 

Profesionālā vidējā izglītība (pēc pamatizglītības vai visparējās vidējās izglītības), 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Augstākā profesionālā izglītība
Profesionālā bakalaura studiju programma, mācību ilgums 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par koncertmeistaru, tad jau skolas laikā ļoti labā līmenī ir jāapgūst klavierspēle.

Publicēts 2019. gada 2. decembrī