Izglītību iegūst vidējās profesionālās izglītības pakāpē. Profesiju iespējams apgūt arī kvalifikācijas kursos vai ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Arodizglītība, 3 gadi, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Arodizglītība pēc 9.kl. no 17 gadiem, 1 gads, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Atjaunots 2019. gada 3. jūnijā
Publicēts 2012. gada 14. novembrī