Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot ķīmijas vai bioloģijas nozarē.

Augstākā izglītība - pamatstudijas

Bakalaura studiju programma, 3-4 gadi, dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā vai ķīmijā:

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Maģistra studiju programma, 2 gadi, dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā vai ķīmijā:

Augstākā izglītība – doktorantūra

Doktora studiju programma, 2 gadi, doktora grāds bioloģijā/ ķīmijā:

Profesionālās pilnveides kursi bioloģijas/ ķīmijas nozarēs

Radniecīgās kvalifikācijas bioloģijas/ ķīmijas nozarēs

Analītiskās ķīmijas tehniķis, Biotehnologa palīgs, Biotehnologs, Vides zinātņu bakalaurs, Vides inženieris, Vides zinātņu maģistrs, Inženierzinātņu maģistrs vides, ūdens un zemes inženierzinātnēs, profesionālais maģistrs vides zinībās/ vides aizsardzībā/ vides plānošanā, Vides zinātņu doktors

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas:

Augstākā izglītība – doktorantūra:

Atjaunots 2017. gada 1. martā
Publicēts 2014. gada 14. janvārī