Izglītību iegūst profesionālajās skolās pēc 9.klases, profesionālajās programmās pēc vidusskolas vai kvalifikācijas kursos, kā arī augstākās izglītības pakāpē, studējot ķīmiju akadēmiskā bakalaura un maģistra programmās. 

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Kvalifikācijas ieguves kursi

Profesionālā tālākizglītības kursi, 960 h, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, vajadzīga vidusskolas izglītība:

Augstākā izglītība - pamatstudijas

Bakalaura studiju programma, 3 vai 4 gadi, dabaszinātņu bakalaura grāds ķīmijā:

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Maģistra studiju programma, 2 gadi, dabaszinātņu maģistra grāds ķīmijā:

Profesionālās pilnveides kursi ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas jomā

Radniecīgās nozares uzņēmuma kvalifikācijas

Biotehnologa palīgs, Biotehnologs, Dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā, Dabaszinātņu maģistrs bioloģijā, Farmaceita asistents, Farmaceits, Inženierzinātņu bakalaurs materiālzinātnē, Inženierzinātņu doktors ķīmijas inženierzinātnē, Inženierzinātņu maģistrs materiālzinātnē, Inženierzinātņu maģistrs nanotehnoloģijās, Veselības zinātņu maģistrs farmācijā, Veselības zinātņu maģistrs veselības aprūpē, Bioloģijas doktors, Farmācijas doktors.

Augstākā izglītība – doktorantūra:

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas:

Augstākā izglītība – doktorantūra:

Atjaunots 2017. gada 20. aprīlī
Publicēts 2013. gada 27. februārī