Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot inženierzinātnes siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas jomā vai dabaszinātnes ķīmijas jomā

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Profesionālā bakalaura studiju programma, 5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis
   Bakalaura studiju programma, 3-4 gadi, dabaszinātņu bakalaura grāds ķīmijā

     Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

     Profesionālā maģistra studiju programma, 1 gads, profesionālais maģistrs siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās
       Maģistra studiju programma, 2 gadi, dabaszinātņu maģistra grāds ķīmijā

         Augstākā izglītība – doktorantūra

         Doktora studiju programma, 4 gadi, doktora grāds:
          Atjaunots 2019. gada 29. maijā
          Publicēts 2016. gada 6. oktobrī