Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot inženierzinātnes siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas jomā vai dabaszinātnes ķīmijas jomā

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Profesionālā bakalaura studiju programma, 5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis
   Bakalaura studiju programma, 3-4 gadi, dabaszinātņu bakalaura grāds ķīmijā

     Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

     Profesionālā maģistra studiju programma, 1 gads, profesionālais maģistrs siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās
       Maģistra studiju programma, 2 gadi, dabaszinātņu maģistra grāds ķīmijā

         Augstākā izglītība – doktorantūra

         Doktora studiju programma, 4 gadi, doktora grāds:

          Profesionālās pilnveides kursi ķīmijas jomā

            Radniecīgās kvalifikācijas ķīmijas inženierzinātņu jomā

            Siltumenerģētikas speciālists, inženieris siltumenerģētikā un siltumtehnikā, materiālu ķīmijas tehniķis, kīmisko procesu tehniķis, ķīmiskās produkcijas ražošanas operators

            Atjaunots 2017. gada 20. aprīlī
            Publicēts 2016. gada 6. oktobrī