Izglītību iegūst profesionālās vidējās izglītības ietvaros

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis:

   Profesionālā izglītība pēc 12. klases

   Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības, 2 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

   Augstākā izglītība - (pamatstudijas)

    Bakalaura programma, 4 gadi, humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslās:

      Augstākā izglītība - (maģistrantūra)

       Maģistra programma, 2 gadi, humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās:
         Atjaunots 2019. gada 30. maijā
         Publicēts 2014. gada 30. jūnijā