Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot psiholoģiju kopumā vismaz 6 gadus valsts akreditētās pilna laika klātienes (vai tām atbilstošās nepilna laika) studiju programmās. Specifiskās zināšanas un profesionālās iemaņas apgūst Ieslodzījumu vietu pārvaldes Mācību centrā.

   Augstākā izglītība – pamatstudijas

   Akadēmiskā bakalaura studiju programmas, 3 gadi, bakalaura grāds:
     Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

     Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

     Profesionālā maģistra studiju programma, 2 vai 3 gadi, profesionālais maģistrs psiholoģijā:
     Maģistra studiju programma, 2 gadi, maģistra grāds psiholoģijā:

     Augstākā izglītība – doktorantūra

     Doktora studiju programma, 3 gadi, doktora grāds psiholoģijā:

     Profesionālās pilnveides kursi psiholoģijas jomā

       Radniecīgās kvalifikācijas psiholoģijas, sociālā darba jomā

       Biznesa psiholoģija - sociālo zinātņu bakalaurs uzņēmējdarbības vadībā, supervizors/ konsultants pārraugs, izglītības psihologs, psiholoģijas skolotājs, sociālais darbinieks, karitatīvais sociālais darbinieks, sociālās palīdzības organizētājs, sociālais rehabilitētājs, sociālais aprūpētājs, pastorālais darbinieks, profesionālais maģistrs sociālās uzņēmējdarbības vadībā.

       Atjaunots 2017. gada 3. martā
       Publicēts 2015. gada 21. decembrī