Svarīgi zināt, ka tiesības studēt Valsts policijas koledžas izglītības programmā ir Valsts policijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm. Reflektantam jāatbilst vismaz vienam no sekojošiem kritērijiem: 1) iegūta otrā līmeņa profesionālā kvalifikācija – ierindas sastāva policists; 2) iegūta vidējā izglītība un dienesta laiks Valsts policijā ir ne mazāk kā 1 gads. CE latviešu valodā un literatūrā, un svešvalodā. Valsts valodas apliecība - tiem, kas vidējo izglītību nav ieguvuši valsts valodā. Reflektantiem jākārto šādi iestājpārbaudījumi: vispārējais intelekta tests; atlases intervija (pārrunas).

Augstākās izglītības programmas

1.līmeņa profesionālās studiju programmas, studiju ilgums 2,5 – 3 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Par iecirkņa inspektoru var kļūt, ja iepriekš ir iegūta augstākā izglītība kādā citā jomā, bet jāņem vērā, ka ne visas augstākās izglītības jomas ir derīgas dienestam Valsts policijā.
  • Noskaidrot, vai tev ir atbilstošā izglītība, vari šeit>>

Atceries! Kandidātu ar augstāko izglītību, kuru pieņem dienestā Valsts policijā un kurš nav ieguvis profesionālo izglītību Valsts policijas koledžā vai Latvijas Policijas akadēmijā, pārbaudes termiņa laikā ar iestādes vadītāja rīkojumu nosūta uz sešu mēnešu sākotnējās profesionālās apmācības kursu Valsts policijas koledžā.

Profesionālās pilnveides programmas un kursi

Valsts policija savu struktūrvienību darbiniekiem pastāvīgi piedāvā papildināt savas zināšanas attiecīgajā darbības sfērā. Šos profesionālās pilnveides kursus nodrošina Valsts policijas koledža.

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par iecirkņa inspektoru, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: latviešu valodai, svešvalodām, informātikai, matemātikai, sportam, bioloģijai, dabaszinībām, ekonomikai, ētikai, politikai un tiesībām, psiholoģijai.

Publicēts 2018. gada 20. decembrī