Izglītību iegūst, Valsts robežsardzes koledžā (VRK) apgūstot profesionālās tālākizglītības programmu “Robežapsardze”, pēc tam turpinot studijas atbilstošā 1. līmeņa augstākās izglītības programmā. Izglītības ieguvi robežsardzē strādājošie var turpināt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra programmās, un papildināt VRK organizētajos kursos. Iespējama arī ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana Valsts robežsardzes inspektora profesijā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Papildus robežsardzē dienošajiem pilotiem ir nepieciešams iegūt izglītību aviācijas nozarē un pilota licenci.

Profesionālās kvalifikācijas ieguve

Profesionālās tālākizglītības programma, 1 gads (1184 stundas), 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Augstākā izglītība – pamatstudijas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma, 2 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Profesionālā bakalaura studiju programma pēc koledžas, 2,5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības ieguves iespējas aviācijas/ aeronavigācijas jomā

Atjaunots 2019. gada 5. jūnijā
Publicēts 2016. gada 7. decembrī