Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot inženierzinātni siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju jomā.

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Profesionālā bakalaura studiju programma, 5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Profesionālā maģistra studiju programma, 1 gads, profesionālais maģistrs siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās

Profesionālās pilnveides kursi gāzes apgādes jomā

   Radniecīgās kvalifikācijas gāzes apgādes jomā

   Inženierkomunikāciju būvdarbu vadītājs, Būvdarbu vadītājs, Būvinženieris, Inženierkomunikāciju tehniķis, Sanitārtehnisko iekārtu montētājs

   Atjaunots 2017. gada 6. martā
   Publicēts 2016. gada 6. oktobrī