Lai strādātu par gaļas produktu izgatavotāju ir nepieciešams otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis, ko var iegūt jau pēc pamatskolas beigšanas.

Arodizglītība pēc 9.klases

Arodizglītība pēc pamatizglītības un 17 vai 18.g.v., mācību ilgums 1 gads, 2. profesionālais kvalifikācijas līmenis:

Profesionālā vidējā izglītība pēc 9.klases

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības, mācību ilgums 4 gadi, 3. profesionālais kvalifikācijas līmenis:

Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības

Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības, mācību ilgums 1,5 gadi, 3. profesionālais kvalifikācijas līmenis:

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par gaļas produktu izgatavotāju, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: matemātikai, ķīmijai, fizikai, svešvalodām, fizkultūrai.

Publicēts 2018. gada 18. decembrī