Izglītību iegūst, studējot farmāciju augstākās izglītības programmās.

Augstākā izglītība - pamatstudijas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma, 2,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Bakalaura studiju programma, 3 gadi, veselības zinātņu bakalaura grāds farmācijā:
Profesionālās augstākās izglītības programma, 5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Maģistra studiju programma vai profesionālā studiju programma pēc pamatstudijām, 1,5 - 2,5 gadi:

Profesionālās pilnveides kursi nozares uzņēmuma darbības jomā

Radniecīgās nozares uzņēmuma kvalifikācijas

Analītiskās ķīmijas tehniķis, Bioloģijas doktors, Biotehnologa palīgs, Biotehnologs, Dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā, Dabaszinātņu bakalaurs ķīmijā, Dabaszinātņu maģistrs bioloģijā, Dabaszinātņu maģistrs ķīmijā, Farmācijas zinātņu doktors, Inženierzinātņu bakalaurs materiālzinātnē, Inženierzinātņu doktors ķīmijas inženierzinātnē, Inženierzinātņu doktors materiālzinātnē, Inženierzinātņu maģistrs materiālzinātnē, Inženierzinātņu akadēmiskais maģistrs nanotehnoloģijās, Ķīmijas doktors, Ķīmisko procesu tehniķis, Farmācijas doktors, Veselības zinātņu maģistrs farmācijā, Veselības zinātņu maģistrs veselības aprūpē, Vides zinātņu doktors

Atjaunots 2017. gada 6. martā
Publicēts 2013. gada 27. februārī