Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot enerģētikas un elektrotehnikas jomā

Augstākā izglītība – pamatstudijas

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 2 - 2,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis
  Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis
    Bakalaura programma, 3-4 gadi, inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē:

      Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

      Profesionālā maģistra studiju programma, 1 vai 2 gadi, profesionālais maģistrs elektrotehnikā
        Maģistra studiju programma, 2 gadi, inženierzinātņu maģistra grāds elektrozinātnē vai enerģētikā un elektrotehnikā
          Profesionālā augstākā izglītība pēc pamatstudijām, 2 gadi, inženiera enerģētikā un elektrotehnikā kvalifikācija:

            Augstākā izglītība – doktorantūra

            Doktora studiju programma, 4 gadi, doktora grāds:

              Profesionālās pilnveides kursi enerģētikas un elektrotehnikas jomā

                Radniecīgās kvalifikācijas enerģētikas un elektrotehnikas jomā

                Inženieris dzelzceļa elektrosistēmās, lauksaimniecības enerģētikas inženieris, inženieris siltumenerģētikā un siltumtehnikā, siltumenerģētikas speciālists

                Atjaunots 2017. gada 20. aprīlī
                Publicēts 2016. gada 6. oktobrī