Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot enerģētikas un elektrotehnikas jomā

Augstākā izglītība – pamatstudijas

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 2 - 2,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis
  Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis
    Bakalaura programma, 3-4 gadi, inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē:

      Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

      Profesionālā maģistra studiju programma, 1 vai 2 gadi, profesionālais maģistrs elektrotehnikā
        Maģistra studiju programma, 2 gadi, inženierzinātņu maģistra grāds elektrozinātnē vai enerģētikā un elektrotehnikā
          Profesionālā augstākā izglītība pēc pamatstudijām, 2 gadi, inženiera enerģētikā un elektrotehnikā kvalifikācija:

            Augstākā izglītība – doktorantūra

            Doktora studiju programma, 4 gadi, doktora grāds:
              Atjaunots 2019. gada 29. maijā
              Publicēts 2016. gada 6. oktobrī