Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot enerģētikas un elektrotehnikas jomā

Augstākā izglītība – pamatstudijas

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 2 - 2,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis
    Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis
      Bakalaura programma, 3-4 gadi, inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē:

        Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

        Profesionālā maģistra studiju programma, 1 vai 2 gadi, profesionālais maģistrs elektrotehnikā
          Maģistra studiju programma, 2 gadi, inženierzinātņu maģistra grāds elektrozinātnē vai enerģētikā un elektrotehnikā
            Profesionālā augstākā izglītība pēc pamatstudijām, 2 gadi, inženiera enerģētikā un elektrotehnikā kvalifikācija:

              Augstākā izglītība – doktorantūra

              Doktora studiju programma, 4 gadi, doktora grāds:

                Profesionālās pilnveides kursi enerģētikas un elektrotehnikas jomā

                  Radniecīgās kvalifikācijas enerģētikas un elektrotehnikas jomā

                  Inženieris dzelzceļa elektrosistēmās, lauksaimniecības enerģētikas inženieris, inženieris siltumenerģētikā un siltumtehnikā, siltumenerģētikas speciālists

                  Atjaunots 2017. gada 20. aprīlī
                  Publicēts 2016. gada 6. oktobrī