Izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējās izglītības programma, 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Izglītība pēc 12. klases

Profesionālā vidējā izglītības programma pēc vidējās izglītības, 1,5 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

    Augstākā izglītība – pamatstudijas

    1.līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma, 2,3 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
    Atjaunots 2019. gada 29. maijā
    Publicēts 2012. gada 14. novembrī