Izglītību iegūst, profesionālās izglītības programmās apgūstot elektrotehniķa profesiju. Elektromontiera kvalifikāciju var iegūt profesionālās tālākizglītības programmās un ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālā izglītība pēc 12. klases

Profesionālā vidējā izglītība pēc vidusskolas, 1,5 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Atjaunots 2019. gada 29. maijā
Publicēts 2016. gada 6. oktobrī