Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot inženierzinātni enerģētikas un elektrotehnikas jomā

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Bakalaura programma, 3-4 gadi, inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē:

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Profesionālā maģistra studiju programma, 1 vai 2 gadi, profesionālais maģistrs elektrotehnikā
Maģistra studiju programma, 2 gadi, inženierzinātņu maģistra grāds elektrozinātnē vai enerģētikā un elektrotehnikā
Profesionālā augstākā izglītība pēc pamatstudijām, 2 gadi, inženiera enerģētikā un elektrotehnikā kvalifikācija:

Augstākā izglītība – doktorantūra

Doktora studiju programma, 4 gadi, doktora grāds:
Atjaunots 2019. gada 29. maijā
Publicēts 2016. gada 6. oktobrī