Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot inženierzinātni enerģētikas un elektrotehnikas jomā

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Bakalaura programma, 3-4 gadi, inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē:

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Profesionālā maģistra studiju programma, 1 vai 2 gadi, profesionālais maģistrs elektrotehnikā
Maģistra studiju programma, 2 gadi, inženierzinātņu maģistra grāds elektrozinātnē vai enerģētikā un elektrotehnikā
Profesionālā augstākā izglītība pēc pamatstudijām, 2 gadi, inženiera enerģētikā un elektrotehnikā kvalifikācija:

Augstākā izglītība – doktorantūra

Doktora studiju programma, 4 gadi, doktora grāds:

Profesionālās pilnveides kursi enerģētikas un elektrotehnikas jomā

Radniecīgās kvalifikācijas enerģētikas un elektrotehnikas jomā

Inženieris dzelzceļa elektrosistēmās, lauksaimniecības enerģētikas inženieris, inženieris siltumenerģētikā un siltumtehnikā, siltumenerģētikas speciālists, elektrisko iekārtu speciālists, elektrosistēmas tehniķis

Atjaunots 2017. gada 30. martā
Publicēts 2016. gada 6. oktobrī