Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot inženierzinātni enerģētikas un elektrotehnikas jomā.

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis
   Bakalaura programma, 3-4 gadi, inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē:

     Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

     Profesionālā maģistra studiju programma, 1 vai 2 gadi, profesionālais maģistrs elektrotehnikā
       Maģistra studiju programma, 2 gadi, inženierzinātņu maģistra grāds elektrozinātnē vai enerģētikā un elektrotehnikā
         Profesionālā augstākā izglītība pēc pamatstudijām, 2 gadi, inženiera enerģētikā un elektrotehnikā kvalifikācija:

           Augstākā izglītība – doktorantūra

           Doktora studiju programma, 4 gadi, doktora grāds:

             Profesionālās pilnveides kursi enerģētikas un elektrotehnikas jomā

               Radniecīgās kvalifikācijas enerģētikas un elektrotehnikas jomā

               Inženieris dzelzceļa elektrosistēmās, lauksaimniecības enerģētikas inženieris, inženieris siltumenerģētikā un siltumtehnikā, siltumenerģētikas speciālists, elektrisko iekārtu speciālists, elektrosistēmas tehniķis

               Atjaunots 2017. gada 2. martā
               Publicēts 2016. gada 6. oktobrī