Izglītību iegūst un zināšanas papildina, mācoties degvielas uzpildes tirdzniecības kompānijas organizētajos kursos. Lai iestātos, nepieciešama vidējā izglītība.

Profesionālās pilnveides kursi DUS apkalpošanas jomā

Radniecīgās kvalifikācijas komerczinību un tirgzinību jomā

Komercdarbinieks, komercpakalpojumu darbinieks, mazumtirdzniecības komercdarbinieks, komersants, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, veikala kasieris, noliktavas pārzinis, reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks, tirgzinības un tirdzniecības speciālists, uzņēmējdarbības vadītājs, uzņēmumu un iestāžu vadītājs.

Atjaunots 2017. gada 2. martā
Publicēts 2016. gada 12. aprīlī