Lai strādātu par darba organizācijas speciālistu, nepieciešama vismaz vidējā izglītība un ir vēlama izglītības kvalifikācija, kas saistīta ar loģistiku vai cilvēkresursu vadību. Apmācību un profesijai nepieciešamo iemaņu apguvi VAS “Latvijas Pasts” nodrošina sava uzņēmuma ietvaros.

Profesionālā izglītība pēc 9. klases
Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības, mācību ilgums 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā izglītība pēc 12. klases
Profesionālā tālākizglītība pēc vispārējās vidējās izglītības, mācību ilgums 960 stundas, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Augstākā izglītība – pamatstudijas
1.līmeņa profesionālā studiju programma, mācību ilgums 2,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
1.līmeņa profesionālā studiju programma, mācību ilgums 2-3 gadi, 4. profesionālais kvalifikācijas līmenis:
Profesionālais bakalaurs biznesa administrēšanā, mācību ilgums 4-4,5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā augstākā izglītība pēc vidējās izglītības, mācību ilgums 4-5 gadi, 5. profesionālais kvalifikācijas līmenis:
Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas
Profesionālais maģistrs personāla vadībā, mācību ilgums 1,5-2 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Augstākā izglītība pēc pamatstudijām, mācību ilgums 2-2,5 gadi:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par darba organizācijas speciālistu, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, informātika, psiholoģija, latviešu valoda un svešvalodas.

Publicēts 2021. gada 24. martā