Lai strādātu par darba aizsardzības koordinatoru, ir nepieciešama augstākā izglītība darba aizsardzībā.

1.līmeņa profesionālā studiju programma
1.līmeņa profesionālā studiju programmā, mācību ilgums 2,3 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura studiju programma, mācību ilgums 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā maģistra studiju programma
Profesionālā maģistra studiju programma, mācību ilgums no 1 – 2,5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Pieaugušo neformālā izglītība
Pieaugušo neformālā izglītība, mācību ilgums 40 - 50 stundas:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par darba aizsardzības koordinatoru, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: fizika, matemātika, svešvalodas, ķīmija, psiholoģija, sports.

Publicēts 2019. gada 12. jūlijā