Profesionālās prasmes var apgūt pēc 9. un 12. klases (kā papildiemaņas mēbeļu galdnieka profesionālās izglītības programmās), kā arī izglītības kursos kokrūpniecības jomā strādājošajiem.

Profesionālā izglītība pēc 9. klases (profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības, 4 gadi)

Atjaunots 2017. gada 1. martā
Publicēts 2012. gada 14. novembrī