Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot  ugunsdrošības un ugunsdzēsības 1.līmeņa augstākās izglītības programmā. Var turpināt izglītību 2. līmeņa profesionālajā programmā, iegūstot Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera kvalifikāciju.

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Kvalifikācijas ieguves kursi

Profesionālā tālākizglītības kursi, 960 h, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis (vajadzīga vidusskolas izglītība):
Profesionālā tālākizglītības kursi, 480 h, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis (vajadzīga pamatizglītība, no 18 līdz 40 gadiem):

Augstākā izglītība – pamatstudijas

1.līmeņa profesionālā studiju programma, 3 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā studiju programma pēc koledžas, 1,5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Atjaunots 2019. gada 5. jūnijā
Publcēts 2015. gada 14. oktobrī