Arodizglītība pēc vispārējās vidējās izglītības (12.klases)

Mācību ilgums 1 gads, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Valsts policija savu struktūrvienību darbiniekiem piedāvā papildināt savas zināšanas attiecīgajā darbības sfērā. Šos profesionālās pilnveides kursus nodrošina Valsts policijas koledža.

Profesionālās pilnveides programmas un kursi Valsts policijas koledžā:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā:

Jā vēlies kļūt par ceļu policijas inspektoru, skolā īpašu uzmanību pievērs mācību priekšmetiem: latviešu valodai, svešvalodām, informātikai, matemātikai, sportam, veselības mācībai, fizikai, ētikai, politikai un tiesībām, psiholoģijai.

Atjaunots 2021. gada 4. februārī
Publicēts 2018. gada 18. jūnijā