Ceļojuma konsultanta profesiju var apgūt profesionālās izglītības programmās vai augstākās izglītības programmās. Profesiju iespējams iegūt arī ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās pamatizglītības izglītības, 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālā izglītība pēc 12. klases

Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības, 2 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Profesionālā bakalaura studiju programma, 3,5-4,5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un bakalaura grāds (Tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs, Tūrisma un viesmīlības uzņēmumu vadītājs, Tūrisma uzņēmējdarbības vadītājs, Tūristu gids, Tūrisma nozares uzņēmuma vadītājs):
Atjaunots 2019. gada 5. jūnijā
Publicēts 2012. gada 14. novembrī