Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot civilās drošības un aizsardzības 1.līmeņa augstākās izglītības programmā. Valsts probācijas dienestā (VPD) var strādāt arī speciālisti, kuri ieguvuši augstāko izglītību sociālajā darbā, tiesību zinātnēs, psiholoģijā, pedagoģijā, policijas darbā  vai radniecīgās jomās un papildinājuši zināšanas VPD apmācību centrā.

Augstākā izglītība – pamatstudijas

1.līmeņa profesionālā studiju programma, 2 – 2,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā bakalaura studiju programma vai profesionālā studiju programma pēc vidusskolas, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Akadēmiskā bakalaura studiju programma, 3 gadi, sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnēs

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Profesionālā maģistra studiju programma, 1,5 – 2,5 gadi, profesionālais maģistrs sociālajā darbā, karitatīvajā sociālajā darbā vai tiesību zinātnēs
Profesionālā studiju programma pēc koledžas, 2 gadi, 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija
Akadēmiskā maģistra studiju programma, 2 gadi, sociālo zinātņu maģistra grāds:

Profesionālās pilnveides kursi sociālā darba, sociālās rehabilitācijas un mediācijas jomā

Radniecīgās kvalifikācijas probācijas darba speciālistiem

Psihologs, pedagogs, vidējā komandējošā (jaunāko virsnieku) sastāva policists

Atjaunots 2017. gada 1. martā
Publicēts 2015. gada 4. jūnijā