Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot bibliotekārzinātņu programmās.

Augstākā izglītība - pamatstudijas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma, 2,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Bakalaura studiju programma, 3 gadi, bakalaura grāds bibliotēkzinātnē un informācijā

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Profesionālā maģistra studiju programma, 2 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis, profesionālā maģistra grāds arhīvniecībā/dokumentu un arhīva pārvaldībā:
Maģistra studiju programma, 3 vai 4 gadi, maģistra grāds bibliotēkzinātnē un informācijā:

Profesionālās pilnveides kursi bibliotēku jautājumos:

Radniecīgās informācijas tehnoloģiju kvalifikācijas

Arhīvists, Bibliotēku informācijas speciālists, Sociālo zinātņu bakalaurs bibliotēkzinātnē un informācijā, Sociālo zinātņu maģistrs bibliotēkzinātnē un informācijā

  • Augstākā izglītība – pamatstudijas

1. līmeņa augstākā profesionālā izglītība>>>

akadēmiskā bakalaura programmas>>>

  • Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas:

profesionālā maģistra programmas>>>

akadēmiskā maģistra programmas>>>

Atjaunots 2017. gada 7. aprīlī
Publicēts 2014. gada 27. februārī