Lai strādātu par stikla šķiedras aušanas iekārtu operatoru, ir nepieciešama vismaz pamatizglītība. Darbam nepieciešamās specifiskās iemaņas apgūst darba vidē - tekstiliju ražošanas uzņēmumos.

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

 

Ja vēlies kļūt par stikla šķiedras aušanas iekārtu operatoru, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, fizika, ķīmija, tehniskā grafika, informātika, psiholoģija, latviešu valoda un svešvalodas.

Publicēts 2019. gada 8. janvārī