Profesiju iespējams apgūt vidējās profesionālās izglītības ietvaros ar pamatskolas izglītību vai pēc vidusskolas, kā arī kursos. Arborista profesiju iespējams apgūt arī kvalifikācijas kursos vai ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā izglītība pēc 12. klases

Arodizglītība pēc vispārējās vidējās izglītības vai pamatizglītības (no 17 g.v.), 1 gads, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālās pilnveides kursi mežsaimniecības jomā

Radniecīgās kvalifikācijas mežsaimniecības jomā

Inženierzinātņu maģistrs mežzinātnē, Kokkopis (arborists), Lauksaimniecības zinātņu bakalaurs mežzinātnē, Meža mašīnu mehāniķis, Meža mašīnu operators, Mežsaimniecības inženieris, Mežsaimniecības tehniķis, Mežstrādnieks, Mežzinātņu maģistrs, Motorzāģa vadītājs

Atjaunots 2017. gada 20. martā
Publicēts 2013.gada 18. septembrī