Apsardzes darbiniekam nepieciešamo izglītību iegūst, izejot profesionālos kursus apsardzes darbā vai iegūstot Drošības speciālista kvalifikāciju 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā. Lai varētu strādāt par apsargu, papildus iegūtajai izglītībai jāsaņem apsardzes sertifikāts Valsts policijā*. Lai saņemtu apsardzes sertifikātu, persona (izņemot personu, kura apguvusi akreditētu 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un ieguvusi drošības speciālista kvalifikāciju) Valsts policijā kārto pārbaudījumu**. Lai saņemtu apsarga sertifikātu, būs nepieciešama arī apliecība par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursa beigšanu ar triju stundu zināšanu pārbaudi.

Augstākā izglītība – pamatstudijas

1.līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma, 2,3 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālās pilnveides kursi

Profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības kursi apsardzes darbā:
Profesionālās pilnveides kursi pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā:
Dažādi profesionālās pilnveides kursi apsargiem:

Radniecīgās apsardzes jomas kvalifikācijas

Ierindas sastāva policists, Speciālists policijas darbā, Vidējā komandējošā (jaunāko virsnieku) sastāva policists, Drošības dienesta vadītājs, Speciālists organizāciju drošībā.

---------------------------------

* informācija par apsarga sertifikāta iegūšanu Valsts policijas mājas lapā: http://www.vp.gov.lv/?id=357

** saskaņā ar MK „Apsardzes sertifikātu izsniegšanas noteikumi” 2. p.

Atjaunots 2017. gada 7. aprīlī
Publicēts 2014. gada 30. aprīlī