Lai varētu strādāt par apsardzes darbinieku, jānokārto apsarga sertifikācijas eksāmens Valsts policijā*. Nepieciešamo izglītību iegūst, izejot profesionālos kursus apsardzes darbā vai iegūstot Drošības speciālista kvalifikāciju 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā**. Lai saņemtu apsarga sertifikātu, papildus jāiziet kursi pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā, kā arī papildus jāiegūst ieroču nēsāšanas atļauja***.

Augstākā izglītība – pamatstudijas

1.līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma, 2,3 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

 

---------------------------------

* informācija par apsarga sertifikāta iegūšanu Valsts policijas mājas lapā: http://www.vp.gov.lv/?id=357

** saskaņā ar MK „Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība” 2. p.

*** Informācija ieroču nēsāšanas atļaujas iegūšanu Valsts policijas mājas lapā: http://www.vp.gov.lv/?id=357&said=431

Atjaunots 2019. gada 28. maijā
Publicēts 2014. gada 30. aprīlī