Agronomi izglītību iegūst augstākās izglītības programmā bakalaura līmenī, ar iespēju turpināt izglītību maģistra līmenī, kā arī specializējas vai papildina zināšanas dažādos pilnveides kursos.

   Augstākā izglītība - pamatstudijas  

   Profesionālā bakalaura programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais bakalaura grāds lauksaimniecībā: 

     Augstākā izglītība - maģistrantūra,

      Maģistra programma, 2 gadi, maģistra grāds lauksaimniecībā:

       Pamatzināšanas agronomijā var iegūt arī vidējās profesionālās izglītības vai tālākizglītības programmās lauksaimniecībā.

        Profesionālā izglītība pēc 9. klases

        Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

           Profesionālā izglītība pēc 12. klases

           Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības, 1.5 - 2 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

             Kvalifikācijas ieguves kursi

             Profesionālā tālākizglītības kursi, 960 h, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis (vajadzīga vidusskolas izglītība):

                Profesionālās pilnveides kursi lauksaimniecībā

                Radniecīgās kvalifikācijas lauksaimniecības jomā

                Agrārā sektora komercdarbinieks, Agronoms ar specializāciju dārzkopībā, Agronoms ar specializāciju laukkopībā, Augkopības tehniķis, Biškopis, Ciltslietu zootehniķis, Dārzkopis (stādu audzētājs), Dārznieks, Floristikas speciālists, Kokkopis (arborists), Komercdarbības speciālists, Komercdarbības speciālists (lauksaimniecībā), Lauksaimniecības palīgstrādnieks, Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs, Lauku īpašuma apsaimniekotājs, Mākslīgās apsēklošanas tehniķis, Parka dārznieks, Profesionālais maģistrs lauksaimniecībā, Uzņēmējdarbības speciālists lauksaimniecībā, Veterinārārsta asistents, Veterinārārsts u.c.

                Atjaunots 2017. gada 20. aprīlī
                Publicēts 2014. gada 12. decembrī