Agronomi izglītību iegūst augstākās izglītības programmā bakalaura līmenī, ar iespēju turpināt izglītību maģistra līmenī, kā arī specializējas vai papildina zināšanas dažādos pilnveides kursos.

   Augstākā izglītība - pamatstudijas  

   Profesionālā bakalaura programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais bakalaura grāds lauksaimniecībā: 

     Augstākā izglītība - maģistrantūra,

      Maģistra studiju programma, 2 gadi, maģistra grāds lauksaimniecībā:

       Pamatzināšanas agronomijā var iegūt arī vidējās profesionālās izglītības vai tālākizglītības programmās lauksaimniecībā.

        Profesionālā izglītība pēc 9. klases

        Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

           Profesionālā izglītība pēc 12. klases

           Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības, 1.5 - 2 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
             Atjaunots 2019. gada 3. jūnijā
             Publicēts 2014. gada 12. decembrī