Apģērbu dizainers darbā:
  • pārzina tērpu vizuālās mākslas pamatus;
  • pārzina audumu klāstu, to struktūru un piemērotību dažādiem piegriezumiem;
  • pārzina modes tirgzinības un prečzinības, prot veikt sortimenta izpēti;
  • pārzina apģērbu konstruēšanu un datorprojektēšanu, kā arī šūšanas tehnoloģiju;
  • pārzina nepieciešamās darbmašīnas, iekārtas, instrumentus un aprīkojumu;
  • prot uzsākt uzņēmējdarbību;
  • apguvis prasmes sava zīmola radīšanā un mārketingā;
  • izstrādā jaunus apģērba dizaina modeļus vai etalonus, prot veidot apģērbu kolekcijas;
  • prot saskaņot pasūtītāja prasības un konkrētā uzdevuma realizēšanas tehnoloģiskās iespējas;
  • prot plānot un prognozēt produkta izgatavošanas (realizācijas) izmaksas, izstrādāt izmaksu kalkulācijas un veidot produkta cenu politiku.
Darba aprīkojums:

strādā ar šūšanas tehnoloģijas iekārtām un instrumentiem, datortehniku, datorprogrammām un internetu.

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās, patstāvīgi plāno savu darba laiku.

Darba iespējas:

var būt citu speciālistu vadībā nodarbināta persona, pašnodarbināta persona; var veikt individuālo komercdarbību un apģērbu dizaina projektēšanas, izgatavošanas un konsultēšanas funkcijas.

Publicēts 2017. gada 9. oktobrī