Veselība kā viena no pamatvērtībām ir cilvēka dzīves kvalitātes, viņa ģimenes un arī sabiedrības labklājības pamats. Veselīga sabiedrība ir produktīvas un ražīgas ekonomikas un valsts attīstības pamats – tātad sabiedrības veselība kopumā ir nozīmīga sabiedrības ilgtspējīgas attīstības pamatnozare un viens no sabiedrības organizētas darbības veidiem, lai aizsargātu, veicinātu un atjaunotu cilvēku veselību.

Veselības nozares stūrakmens ir veselības aprūpe. Latvijas Republikā veselības aprūpe ir viena no svarīgākajām tautsaimniecības nozarēm, kuras uzdevums ir nodrošināt Latvijas sabiedrību ar augsti kvalificētu medicīnisko aprūpi. Lai to panāktu iespējami efektīvāk, veselības aprūpes nozare tiek iedalīta šādās apakšgrupās:

 • Neatliekamā medicīniskā palīdzība – palīdzība, kuru sniedz gadījumos, kad pēkšņi un negaidīti radušies cilvēka dzīvību un veselību apdraudoši traucējumi;
 • Primārā veselības aprūpe – veselības aprūpes pakalpojumu kopums, ko personai ambulatorajā ārstniecības iestādē vai personas dzīvesvietā sniedz primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji. Kopumā ar tiem mēs ikdienā saprotam ģimenes ārstus;
 • Sekundārā veselības aprūpe – veselības aprūpes pakalpojumu kopums, ko personai ārstniecības iestādē sniedz kādā slimību profilā specializējusies ārstniecības persona un kas orientēts uz neatliekamu, akūtu vai plānveida veselības aprūpi. Ar to mēs ikdienā saprotam ārstu speciālistu;
 • Terciārā veselības aprūpe – augsti specializētu veselības aprūpes pakalpojumu kopums, ko personai ārstniecības iestādē sniedz viena vai vairākas kādā slimību profilā specializējušās ārstniecības personas ar papildu kvalifikāciju. Ar to ikdienā saprotam ļoti specifisku ārstu speciālistu.

Veselības aprūpes nozare šodien

Šodienas apstākļos veselības aprūpes nozarei lielu atbalstu sniedz paši iedzīvotāji, arvien vairāk domājot par savu un savu tuvinieku veselību. Tam par pamatu kalpo sabiedrībā ļoti plaši izplatīta tendence dzīvot maksimāli veselīgu dzīvesveidu – sportojot, ēdot veselīgu pārtiku, vairāk atrodoties svaigā gaisā un veltot laiku pienācīgai atpūtai. Sabiedrībā nostiprinās apziņa, ka par savu veselību pirmām kārtām jārūpējas pašam.

Ko piedāvā veselības aprūpes nozare?

Darbs veselības aprūpes nozarē tev dod unikālu iespēju palīdzēt citiem cilvēkiem, kuriem ir dažādas veselības problēmas. Atkarībā no tavas profesijas izvēles šajā jomā, tev būs iespēja strādāt gan individuāli, gan strādāt komandā, kā arī studiju laikā, apmaiņas programmu ietvaros, mācīties un stažēties ārvalstu klīnikās.

Kāpēc izvēlēties profesiju veselības aprūpē?

 • arvien pieaugošs atalgojums šajās jomā;
 • iespējas stažēties ārvalstu labākajās medicīnas izglītības iestādēs un ārstniecības institūcijās;
 • ja tas ir tavs aicinājums;
 • tā ir prestiža nozare;
 • spēt palīdzēt citiem un cieņa un uzticība no cilvēkiem.

Veselības aprūpes nozares pamatuzdevumi

Veselības nozares pamatuzdevums ir palielināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvoto mūža gadu skaitu, samazinot priekšlaicīgu iedzīvotāju mirstību. To paredzēts īstenot:

 • veicinot vienlīdzīgas veselības iespējas visiem iedzīvotājiem;
 • mazinot traumatisma un vides risku ietekmi uz sabiedrības veselību;
 • nodrošinot infekcijas slimību profilaksi;
 • nodrošinot sabiedrību ar augsti kvalificētu medicīnisko aprūpi;
 • organizēt iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu regulārus pētījumus un tos izvērtēt;
 • veicināt ārstniecības personu tālākizglītības procesa attīstību un kvalitātes nodrošināšanu un novērtēšanu;
 • veicināt sabiedrības arvien lielāku iesaistīšanos sportiskās aktivitātēs.

Prasības veselības aprūpes nozares darbiniekiem

Lai kļūtu par veselības nozares darbinieku, tev ir jāiegūst atbilstoša izglītība. Ņemot vērā šīs nozares specifiku un augsto atbildības līmeni, izglītība nepieciešama vismaz koledžas līmenī, kā arī jāapzinās, ka zināšanas savā profesijā būs nepārtraukti jāpapildina. Latvijā iespējas izglītoties veselības aprūpes profesijās piedāvā vairākas koledžas un augstskolas, kuras sekmīgi absolvējot varēsi strādāt veselības nozarē. Savukārt, lai sniegtu veselības aprūpes pakalpojumus ārstniecības iestādēs, tajās strādājošajām personām un ārstniecības atbalsta personām, ir jābūt reģistrētām valstī noteiktajā kārtībā.

Publicēts 2018. gada 18. decembrī