Lauksaimniecība ir viena no senākajām tautsaimniecības jomām un tajā ir divas galvenās nozares - zemkopība (augkopība) un  lopkopība. Savukārt nozares var sadalīt vairākās apakšnozarēs: dārzeņkopība, cūkkopība, aitkopība, putnkopība, dārzkopība, selekcija, agroķīmija, zivsaimniecība, veterinārija u.c.

Lauksaimniecība jeb augkopība un lopkopība ietver viengadīgo un daudzgadīgo kultūru audzēšanu, augu pavairošanu, lopkopību, jaukto lauksaimniecību (augkopību un lopkopību), kā arī lauksaimniecības papilddarbības un palīgdarbības pēc ražas novākšanas. Zivsaimniecības sektors - zvejniecību un akvakultūru, bet veterināro pakalpojumu sektors - dzīvnieku veselības aprūpi un uzraudzību. Zinātni, kurā pēta ar lauksaimniecību saistītos jautājumus, sauc par agronomiju.

Nozare ir vērsta uz  augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu iegūšanu un to izejvielu iegūšanu rūpniecības nolūkiem, piemēram, aitkopji iegūst vilnu, lai pēc tam no tās gatavotu apģērbu.