Kur un kā meklēt informāciju par profesiju

Kā meklēt informāciju?

  • Pirms sāc meklēt informāciju – saplāno, ko tieši tu gribi atrast!

Informācijas apjoms var būt tik liels, ka vari apjukt, vai arī palaist garām kādu būtisku ziņu. Tādēļ ir svarīgi pierakstīt, ko tieši gribi atrast. Šāds plāns palīdzēs arī izanalizēt iegūto informāciju un saprast, vai kaut kas netrūkst. Izmanto dažādus informācijas avotus, lai iegūtu pēc iespējas plašāku informāciju! Izmantojot tikai vienu informācijas avotu, Tu redzi situāciju tikai no viena skatupunkta un nevari izvērtēt visas iespējas un ierobežojumus.

  • Pārbaudi informācijas precizitāti!

Tā kā informāciju apkopo un sniedz cilvēki, tad vienmēr pastāv kļūdīšanās risks. Cilvēki var būt arī ļoti subjektīvi, atlasot vai izskaidrojot informāciju. Savukārt datu bāzēs, kurās tiek apkopota informācija no dažādiem avotiem, informācija var būt novecojusi, jo tā ne vienmēr tiek automātiski atjaunota, ja pirmavotā ir veiktas izmaiņas.

Kur meklēt informāciju?

  • Latvijas Profesiju klasifikators ietver visas tautsaimniecībā sastopamās darbinieku profesijas, dod tām precīzus nosaukumus valsts valodā un nosaka starptautiskai praksei atbilstošas profesiju kvalifikācijas pamata (minimālās) prasības.

  • Profesiju standarti ir attiecīgo profesiju nodarbinātības apraksti (kādā amatā var strādāt un konkrēti kādus darbus veikt šīs profesijas pārstāvis). Standartos detalizēti uzskaitīti darba pienākumi un veicamie uzdevumi. Tāpat ir aprakstīts, kādām prasmēm ir jāpiemīt attiecīgās profesijas pārstāvim, kā arī ir uzskaitīts kādas teorētiskās zināšanas nepieciešamas.

  • profesujupasaule.lv atradīsi aprakstus par dažādām profesijām, intervijas ar profesiju pārstāvjiem, fotogaleriju no viņu darba ikdienas un profesiju apguves iespējas.

  • prakse.lv atradīsi informāciju par profesijām, prakses iespējām un uzņēmumu / iestāžu piedāvātajām vakancēm.

Atjaunots 2021. gada 10. novembrī
Publicēts 2013. gada 28. februārī