Profesijas izvēles iespējas kultūras un mākslas jomā ir ļoti plašas. Šī joma iekļauj dažādus mākslas veidus, piemēram:

  • Vizuālā māksla (glezniecība, grafika, tekstilmāksla);

  • Vizuāli plastiskā māksla (keramika, tēlniecība);

  • Audio - vizuālā māksla (kino veidošana, fotogrāfija, scenogrāfija, televīzija un radio, animācijas veidošana un režija);

  • Dizains (modes, vides, funkcionālais, u.c.);

  • Mūzika un deja (komponēšana, dziedāšana, instrumentu spēle, horeogrāfija);

  • Teātra un kino māksla (aktiermāksla, teātra un kino režija, scenāriju veidošana u.c.);

  • Mākslas zinātne un teorija (māklsas vēsture, mākslas un kultūras pētniecība, restaurācija); u.c.

Tāpat ir iespēja veidot karjeru arī kultūras un mākslas organizēšanas, vadības un plānošanas virzienā, piemēram, kultūras politikas plānošana, kultūras pasākumu organizēšana, kultūras projektu vadība, producēšana un tamlīdzīgi.

Kultūras un mākslas jomas profesijas var apgūt dažāda līmeņa izglītības programmās - mākslas un mūzikas skolās, augstskolās, taču jāņem vērā, ka radošajās profesijās būtiska nozīme ir arī talantam. Tāpēc kultūras un māklsas jomā bieži mēdz būt tā, ka noteiktas šīs jomas profesijas izvēli nosaka cilvēka vaļasprieki un aizraušanās, piemēram, fotografēšana, gleznošana, kas tiek attīstīts un pilnveidots mācību un studiju procesā.

Mūsdienās Kultūras un mākslas jomai ir tendece apvienoties ar tehnoloģiju jomu. Aizvien biežāk mākslinieki par saviem izteiksmes līdzekļiem vairs neizvēlas tradicionālos materiālus, bet dod priekšroku netradicionālajam - piemēram, digitālas mākslas izstādes, deju uzvedumi ar dejotāju hologrammām, muzeju un galeriju interneta platformas, kur apmeklētāji var doties virtuālajā ceļojumā pa galerijām, muzejiem un apskatīt mākslas darbus neklātienē.
Ņemot vērā straujo tehnoloģiju ienākšanu mākslā un kultūrā, profesionālās karjeras iespējas šajā jomā ir ne tikai cilvēkiem, kuri rada mākslas darba ideju un pašu mākslas darbu, bet arī tiem cilvēkiem, kuri ar savām tehnoloģiju prasmēm un izglītību palīdz māksliniekam realizēt viņa ieceri.

Publicēts 2019. gada 7.oktobrī