Latvija ir atkarīga no importētiem energoresursiem. Nozīmīgākie izmantojamie vietējie energoresusursi ir kurināmā koksne un hidroenerģija (Daugavas HES kaskāde). Cietais fosilais kurināmais, naftas produkti un  elektroenerģija tiek importēti. 

Enerģētikas nozare ir daudzveidīga un ietver virkni atšķirīgu darbības veidu:

 • elektroenerģijas ražošanu, apgādi un sadali;
 • gāzes pārvadi un gāzveida kurināmā sadali, izmantojot cauruļvadus;
 • siltuma un tvaika piegādi;
 • elektroapgādes, siltumapgādes.un telekomunikāciju sistēmu būvniecību;
 • elektroiekārtu un elektrības sadales un kontroles iekārtu ražošanu.

AS Latvenergo koncerns ir Baltijas mēroga energoapgādes pakaplpojumu sniedzējs, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un pārdošanu. Koncernam ir sabalansēts enerģijas ražošanas portfelis, ko veido hidroelektrostacijas (HES) un termoelektrostacijas (TEC). Lielāko daļu elektroenerģijas un siltumenerģijas saražo trijās Daugavas HES un divās Rīgas TEC.

  AS Sadales tīkls ir elektroenerģijas uzņēmums, kas nodarbojas ar sadales tīklu ekspluatāciju un attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanu un elektroenerģijas uzskaiti, jaunu pieslēgumu izveidi. Uzņēmums ir dibināts 2007. gadā un tajā ir 2500 darbinieku.

  AS Latvijas Gāze līdz 2017.gada aprīlim ir vienīgais dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas, sadales un tirdzniecības operators Latvijā. Uzņēmums nodrošina dabasgāzes piegādi 440 000 klientu Latvijā un dabasgāzes pārvadi un uzglabāšanu Latvijas un kaimiņvalstu – Igaunijas, Krievijas un Lietuvas klientu vajadzībām. 

  AS Rīgas Siltums ir galvenais siltumenerģijas piegādātājs Rīgā, kas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, nodrošina siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi.