Virsnieks speciālists dienestā
 • pilda militāro dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos atbilstoši savai specialitātei;
 • pārzina un prot lietot militāros reglamentus, Kara likumu, NATO un nacionālo tiesību aktus;
 • pastāvīgi pilnveido savas militārās un vispārējās zināšanas;
 • organizē padoto audzināšanas darbu, nodrošina disciplīnas ievērošanu, organizē atpūtu un kultūras pasākumus;
 • prot plānot un darboties ārkārtas situācijās;
 • prot šaut un veic ieroču apkopi, pārzina ieroču lietošanas drošības noteikumus.
Virsnieka speciālista ārsta pienākumi:
 • pārzina un prot lietot militāros reglamentus, Kara likumu, NATO un nacionālo tiesību aktus;
 • pastāvīgi pilnveido savas militārās un vispārējās zināšanas;
 • nodrošina primāro veselības aprūpi 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā gan miera, gan kara apstākļos;
 • piedalās vienību apmācību procesu plānošanā un organizēšanā, karavīru veselības aprūpē un ievainoto evakuācijā;
 • nepieciešamības gadījumā iesaistās paaugstinātas bīstamības nodarbībās un nodrošina ar medicīnisko palīdzību, piemēram, mācību šaušanā, spridzināšanā un maršos.
Dienesta apstākļi:

dienests var notikt miera, krīzes un kara laikā, jebkādos klimatiskajos apstākļos un diennakts laikā, paaugstinātas fiziskās un psiholoģiskās slodzes un bīstamības apstākļos, lietojot ieročus vai esot karadarbības zonā.

Dienestā lietojamais aprīkojums:

dienestā izmanto dažādu medicīnas aparatūru un instrumentus, datoru, ieročus un dažādu specifisku militāro aprīkojumu, valkā armijas formas tērpu.

Dienesta iespējas:

Nacionālie bruņotie spēki un to atsevišķās vienības, kurās ir paredzēti virsnieku speciālistu amati, Aizsardzības ministrija un tās padotības iestādes, kā arī NATO un ES komandvadības struktūras.