Nacionālo bruņoto spēku (NBS) mērķis ir aizsargāt Latvijas valsts neatkarību, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no uzbrukumiem. NBS galvenie uzdevumi ir tieši un aktīvi piedalīties valsts sauszemes, jūras un gaisa teritorijas aizsardzībā un kontrolē.   

NBS sniedz palīdzību arī civilās aizsardzības sistēmai - iesaistās avāriju novēršanā, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī neatliekamo pasākumu veikšanā ārkārtējās situācijās.

NBS karavīriem tiek piedāvātas dažādas apmācības un izaugsmes iespējas. Karavīriem ir iespēja mācīties un studēt gan militārajās, gan civilajās mācību iestādēs, tādējādi paaugstinot kvalifikāciju un pilnveidojot sevi.

NBS piedalās starptautiskajās operācijās pēc starptautisko organizāciju, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) vai Eiropas Savienības, kuru dalībvalsts vai sadarbības partnere ir Latvijas Republika, lūguma.

Profesionālais dienests piedāvā sociālās garantijas un stabilu atalgojumu ilgstošu laika posmu, jo karavīri līgumu par profesionālo dienestu slēdz uz pieciem gadiem. 

Gods kalpot Latvijai!” – šāds ir profesionālā dienesta karavīru un zemessargu vadmotīvs.