Mīnu meklētāja navigācijas komandas komandieris

Jūras spēku Flotiles virsnieks dienestā:

 • pārzina un prot lietot militāros reglamentus, Kara likumu, NATO un nacionālos tiesību aktus;
 • pārzina Gaisa, Jūras un Sauszemes spēku savstarpējo sadarbību nacionālajās, starptautiskajās un NATO operācijās;
 • vada padotās apakšvienības personālsastāvu, plāno un organizē apmācības un sadzīvi;
 • analizē augstāku štābu un komandieru pavēles, plāno, organizē un kontrolē to izpildi;
 • krīzes vai kara laikā vada kaujas uzdevumu izpildi;
 • organizē padoto audzināšanas darbu, nodrošina disciplīnas ievērošanu, organizē atpūtu un kultūras pasākumus;
 • pārzina un prot izmantot ieroču lietošanas drošības noteikumus, prot šaut un veikt ieroču apkopi, organizē un vada šaušanas nodarbības.

 

Mīnu meklētāja navigācijas komandas komandiera pienākumi:

 • vada un kontrolē navigācijas komandas personālu, lai izpildītu kuģa komandiera un kuģa komandiera palīga dotos uzdevumus;
 • atbild un pārzina kuģa navigācijas sistēmu un tehnisko iekārtu stāvokli un materiāltehnisko līdzekļu rezerves, plāno un organizē to laicīgu papildināšanu;
 • pildot dienesta pienākumus, vadās pēc Latvijas Republikas likumiem, Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku normatīvajiem dokumentiem un reglamentiem;
 • plāno sev pakļautā personāla apmācību, kvalifikācijas paaugstināšanu un dienesta karjeras iespējas. Izvērtē navigācijas komandas personālu;
 • paaugstina savu kvalifikāciju;
 • prot vadīt „cīņu par kuģa dzīvotspēju”;
 • saskaņā ar kuģa kaujas sarakstiem veic uzdevumus, kuģim atrodoties jūrā.
Dienesta apstākļi:

dienests var notikt miera, krīzes un kara laikā, jebkādos klimatiskajos apstākļos un diennakts laikā, paaugstināta fiziskās, psiholoģiskās slodzes  un bīstamības apstākļos, lietojot ieročus vai esot karadarbības zonā.

Dienestā lietojamais aprīkojums:

dienestā izmanto dažādas tehniskas ierīces un iekārtas, ieročus, militāro ekipējumu un valkā armijas formas tērpu.

Dienesta iespējas:

Nacionālie bruņotie spēki, Aizsardzības ministrija un tās padotības iestādes, kā arī NATO un ES komandvadības struktūras.