Metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinību nozares sastāvā ietilpst sekojoši sektori - mašīnbūve, mašīnzinības, metālu ražošana, gatavo metālu izstrādājumu ražošana un izstrādāšana, elektronisko iekārtu ražošana, transporta līdzekļu ražošana, medicīnas iekārtu ražošana, iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana un citas darbības.

Metālapstrādes nozare ir stratēģiska nozare: tā ir augstas pievienotās vērtības nozare, kurā nepieciešamas plašas zināšanas un pieredze un kas apgādā visas pārējās tautsaimniecības nozares ar mašīnām, ražošanas sistēmām, sastāvdaļām un saistītajiem pakalpojumiem.

Galvenās profesijas: inženieris konstruktors, tehnologs, mehāniķis, metināšanas inženieris, mašīnbūves speciālists, mehatroniķis, mehatronisko sistēmu tehniķis, mašīnbūves tehniķis, atslēdznieks, metinātājs, virpotājs, frēzētājs, CNC darbagaldu iestatītājs, operators.

Atjaunots 2017. gada 21. martā
Publicēts 2016. gada 21. martā