Par virsnieku speciālistu var kļūt noteiktu augstāko izglītību ieguvušie speciālisti, beidzot Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā Virsnieka speciālista pamatkursu.

Virsnieku karjeras kurss:

Virsnieks speciālista pamatkurss, 10 nedēļas, virsnieka speciālista sertifikāts:
  • Virsnieks speciālists (pēc kursa beigšanas piešķir virsleitnanta dienesta pakāpi, sertificētiem ārstiem – kapteiņa dienesta pakāpi)

NOSACĪJUMI:
augstskolas absolvents, kas ieguvis vismaz bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ārsta, jurista, teologa, psihologa vai diriģenta kvalifikāciju.

    Profesionālā ievirze:

      Atjaunots 2019. gada 4. jūnijā
      Publicēts 2014. gada 12. jūnijā