Par virsnieku speciālistu var kļūt noteiktu augstāko izglītību ieguvušie speciālisti, beidzot Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā Virsnieka speciālista pamatkursu.

Virsnieku karjeras kurss:

Virsnieks speciālista pamatkurss, 10 nedēļas, virsnieka speciālista sertifikāts:
 • Virsnieks speciālists (pēc kursa beigšanas piešķir virsleitnanta dienesta pakāpi, sertificētiem ārstiem – kapteiņa dienesta pakāpi)

NOSACĪJUMI:
augstskolas absolvents, kas ieguvis vismaz bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ārsta, jurista, teologa, psihologa vai diriģenta kvalifikāciju.

  Profesionālā ievirze:

  Radniecīgās kvalifikācijas civilās un militārās aizsardzības jomā

  Dispečers (iekšlietu jomā), Drošības speciālists, Ierindas sastāva policists, Speciālists policijas darbā, Speciālists robežsardzes darbā, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis, Ugunsdzēsējs, Ugunsdzēsējs glābējs, Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs, Valsts robežsardzes inspektors, Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks, Valsts robežsardzes vecākais virsnieks, Vidējā komandējošā (jaunāko virsnieku) sastāva policists.

   Atjaunots 2017. gada 2. martā
   Publicēts 2014. gada 12. jūnijā