Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot siltumenerģētikas jomā

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis

   Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

   Profesionālā maģistra studiju programma, 1,5 vai 2 gadi, profesionālais maģistrs siltumenerģētikā un siltumtehnikā

     Augstākā izglītība – doktorantūra

     Doktora studiju programma, 4 gadi, doktora grāds:

       Profesionālās pilnveides kursi siltumenerģētikas un siltumapgādes jomā

         Radniecīgās kvalifikācijas siltumenerģētikas un siltumapgādes jomā

         Siltumenerģētikas speciālists, elektrisko iekārtu speciālists, elektrosistēmas tehniķis, elektroinženieris, bakalaurs/ maģistrs elektrozinātnē, enerģētikā vai elektrotehnikā, inženieris siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijā, inženierkomunikāciju tehniķis, elektrotehniķis, inženierkomunikāciju montētājs

         Atjaunots 2017. gada 3. martā
         Publicēts 2016. gada 6. oktobrī