Programmēšanas tehniķa izglītību iespējams iegūt profesionālajās skolās pēc 9. vai 12. klases vai kvalifikācijas ieguves kursos. Izglītību var papildināt koledžas līmeņa programmās. Profesiju iespējams apgūt arī kvalifikācijas kursos vai ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālā izglītība pēc 12. klases

Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības, 1.5-2 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Kvalifikācijas ieguves kursi

Profesionālā tālākizglītības kursi, 960 h, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, vajadzīga vidusskolas izglītība:

Augstākā izglītība – pamatstudijas

1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma, 3 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālās pilnveides kursi informācijas tehnoloģiju jomā

Radniecīgās informācijas tehnoloģiju kvalifikācijas

Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs, Datorsistēmu tehniķis, Datorsistēmu un datortīklu administrators, Datortīklu administrators, Informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs, Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē, Inženierzinātņu maģistrs biznesa informātikā, Inženierzinātņu maģistrs datorvadībā un datortīklos, Inženierzinātņu maģistrs datorsistēmās, Inženierzinātņu maģistrs informācijas sistēmu vadībā, Inženierzinātņu maģistrs informācijas tehnoloģijās, Inženierzinātņu maģistrs intelektuālās robotizētās sistēmās, Programmēšanas inženieris, Programmēšanas tehniķis, Programmētājs, Sistēmanalītiķis

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas:

Atjaunots 2017. gada 3. martā
Publicēts 2012. gada 14. novembrī