Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot informācijas tehnoloģijas akadēmiskā vai profesionālā bakalaura programmās.

Augstākā izglītība - pamatstudijas

Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālās bakalaura grāds informācijas sistēmās:
Bakalaura studiju programma, 3 vai 4 gadi, bakalaura grāds inženierzinātnēs vai dabaszinātnēs:

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Profesionālā maģistra studiju programma, 1,5-2 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis, profesionālā maģistra grāds datorsistēmās vai informācijas tehnoloģijās:
Maģistra studiju programma, 3 vai 4 gadi, maģistra grāds inženierzinātnēs vai dabaszinātnēs:

Profesionālās pilnveides kursi informācijas tehnoloģiju jomā

Radniecīgās informācijas tehnoloģiju kvalifikācijas

Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs, Datorsistēmu tehniķis, Datorsistēmu un datortīklu administrators, Datortīklu administrators, Informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs, Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē, Inženierzinātņu maģistrs biznesa informātikā, Inženierzinātņu maģistrs datorvadībā un datortīklos, Inženierzinātņu maģistrs datorsistēmās, Inženierzinātņu maģistrs informācijas sistēmu vadībā, Inženierzinātņu maģistrs informācijas tehnoloģijās, Inženierzinātņu maģistrs intelektuālās robotizētās sistēmās, Programmēšanas inženieris, Programmēšanas tehniķis, Programmētājs, Sistēmanalītiķis

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas:

Atjaunots 2017. gada 3. martā
Publicēts 2013. gada 23. janvārī