Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot kokapstrādes tehnoloģijas 1. līmeņa augstākās izglītības programmā.

Augstākā izglītība - pamatstudijas

1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma, 2,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Augstākā izglītība - maģistrantūra

Akadēmiskā maģistra studiju programma, 2 gadi, inženierzinātņu maģistra grāds (koksnes materiālos un tehnoloģijā):

Profesionālās pilnveides kursi kokrūpniecības jomā

Radniecīgās kvalifikācijas kokrūpniecības jomā

Būvizstrādājumu galdnieks, Mēbeļu galdnieks, Mēbeļu dizaina speciālists, Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators, Programmvadības kokapstrādes darbgaldu/ līniju operators, Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis, Koksnes materiālu apstrādātājs, Galdnieka palīgs, Galdnieks,  Būvdarbu vadītājs koka ēku celtniecībā un ekobūvēs u.c.

Atjaunots 2017. gada 1. martā
Publicēts 2012. gada 14. novembrī