Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot kokapstrādes tehnoloģijas 1. līmeņa augstākās izglītības programmā.

Augstākā izglītība - pamatstudijas

1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma, 2,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Augstākā izglītība - maģistrantūra

Akadēmiskā maģistra studiju programma, 2 gadi, inženierzinātņu maģistra grāds (koksnes materiālos un tehnoloģijā):
Atjaunots 2019. gada 3. jūnijā
Publicēts 2012. gada 14. novembrī