Izglītību iegūst profesionālās vidējās izglītības ietvaros

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis:
      Atjaunots 2019. gada 30. maijā
      Publicēts 2014. gada 5. septembrī